Arena-principe: voorbeelden van productpresentatie


Het Arena-principe is min of meer ontstaan op het gebied van visuele merchandising voor retailers. Het gaat vooral om de productstructuur en de productpresentatie, waarbij de hoogte van de verschillende schappen een doorslaggevende factor is. Het principe is er op gericht dat de klant in staat moet zijn om vanaf de ingang de gehele winkel te kunnen overzien.

Om het Arena-principe te laten werken, moeten schappen die zich bij en in de directe nabijheid van de hoofdingang bevinden altijd lager zijn dan alle andere schappen daarachter. Dit principe zet zich door tot aan de schappen of stellingen die zich het dichtst bij of aan de achterwand bevinden en dus het hoogst zijn. De hoogte van de schappen neemt toe hoe meer men de winkel of zaak inloopt, waardoor het "Arena-effect" dus tot wasdom komt. Zo kunnen producten die zich verder van de klant af bevinden toch in beeld van de klant komen en de belangstelling wekken.

 

Voorbeelden van productpresentaties volgens het Arena-principe

Wat betekent het voor uw verkoopbevordering?

Het Arena-principe zorgt ervoor dat uw gehele assortiment overzichtelijk wordt gepresenteerd. De klant kan de producten die hij zoekt sneller vinden en wordt zich tegelijkertijd bewust van vele andere artikelen. Met het Arena-effect zorgt u voor een aangenaam en open beleving van de ruimte. Dankzij de open en overzichtelijke inrichting nodigt u uit tot snuffelen door het gepresenteerde assortiment.

Met productpresentaties op het verkooppunt (POS) presenteert u uw assortiment overzichtelijk en van kwaliteit. Beïnvloed de looproute van uw klanten door een bewuste inrichting van uw vestiging. Door de goede zichtbaarheid van het productpresentatieplatform wordt het product gestimuleerd voor aankoop. Op deze manier draagt ​​het Arena-principe actief bij aan verkoopbevordering.

 

Systemen voor productpresentatie volgens het Arena-principe

Fout voorbeeld: zo moet het er niet uit zien

  • alleen producten in de gang zijn te zien
  • slechte oriëntatie voor klanten
  • de omvang van het assortiment is niet zichtbaar
  • hoge stellingen geven niet het gevoel van ruimte

Menu sluiten
Naar boven