Arena-principe


Het Arena-principe is min of meer ontstaan op het gebied van visuele merchandising voor retailers. Het gaat vooral om de productstructuur en de productpresentatie, waarbij de hoogte van de verschillende schappen een doorslaggevende factor is. Het principe is er op gericht dat de klant in staat moet zijn om vanaf de ingang de gehele winkel te kunnen overzien.
 
Om het Arena-principe te laten werken, moeten schappen die zich bij en in de directe nabijheid van de hoofdingang bevinden altijd lager zijn dan alle andere schappen daarachter. Dit principe zet zich door tot aan de schappen of stellingen die zich het dichtst bij of aan de achterwand bevinden en dus het hoogst zijn. De hoogte van de schappen neemt toe hoe meer men de winkel of zaak inloopt, waardoor het "Arena-effect" dus tot wasdom komt. Zo kunnen producten die zich verder van de klant af bevinden toch in beeld van de klant komen en de belangstelling wekken.
 
Menu sluiten

Toon producten
Naar boven