Tooling - het maken van productie-gereedschap

In de 'gereedschapmakerij' worden armaturen, meet- en speciale gereedschappen gemaakt ten behoeve van industriële productieprocessen. Deze gereedschappen worden bijvoorbeeld gebruikt voor het gieten, stansen of buigen van kunststoffen of metalen. Bij serieproductie wordt het ingezet om onderdelen te produceren voor de autoproductie, voor huishoudelijke apparaten of voor verpakkingen. De gereedschappen voor productieprocessen zijn net zo divers als de machinaal te produceren onderdelen en vormen. In de meeste gevallen gaat het bij elk stuk gereedschap om een eenmalige productie.

De gereedschappen voor industriële serieproductie hebben meestal een hoge mate van precisie, waarbij het in de regel gaat om fracties van een millimeter. De basis voor hun productie-tooling zijn passende constructietekeningen. Vaak worden driedimensionale CAD-tekeningen gebruikt. In eerste instantie gebruiken gereedschapmakers deze om een ​​prototype van de benodigde tool te maken. Dit voorbeeldonderdeel wordt eerst getest volgens de eisen waaraan het moet voldoen. Indien nodig kunnen ontwerptekeningen nog worden aangepast. Met behulp van een tooling-machine wordt het eigenlijke speciale gereedschap vervolgens vervaardigd met hulp van een computerondersteund CNC-proces. Er zijn vaak enkele weken of maanden nodig om een ​​nieuw stuk gereedschap te vervaardigen.
Menu sluiten
Naar boven