Perfo-afstand

Waarom staat er bij een perfowandhaak de vermelding van 15 mm en/of 25 mm?

Een perfowandplaat is namelijk voorzien van gaatjes die op een onderlinge afstand van 15 en/of 25 mm van elkaar zijn geplaatst.
Bij een euro-perfowandplaat zijn beide afstanden opgenomen (zie ook afbeelding).

De vermelding 15 of 25 mm geeft dus aan voor welke perfoplaat de haak geschikt is.
De daadwerkelijke perfo-afstand is dus afhankelijk van de soort haak die wordt besteld.
Perfo-afstand 15 25mm
Menu sluiten
Naar boven