Retour en teruggaverecht


Neem bij een RMA altijd eerst contact op met onze mensen van de verkoop, voordat u de goederen retourneert.
In het onderste gedeelte van de orderbevestiging, de pakbon of van de factuur is desgewenst de naam terug te vinden van de medewerker die uw bestelling heeft behartigd.

U heeft het recht om artikelen terug te sturen wanneer deze gebreken vertonen, beschadigd zijn of bij anderszins gerechtvaardigde reclamaties. Bij foutieve leveringen sluiten wij bij voorbaat de telefonische bestellingen uit, daar er hierbij sprake kan zijn van een overbrengingsfout. Wij prefereren daarom ook altijd online en schriftelijke bestellingen.
Ongefrankeerde en onaangekondigde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

Eventuele retourzendingen of omruilen van goederen kan uitsluitend plaatsvinden met een RMA formulier. Er moet hiervoor telefonisch overleg geweest zijn met een verkoopmedewerker en het formulier dient ook t.a.v. deze medewerker - met wie de RMA afspraak gemaakt is - te worden verzonden. Het terugzenden dient te geschieden in de originele verpakking, met pakbon en het juiste retouradres. Voor artikelen die door u fout besteld zijn en aan ons geretourneerd worden, berekenen wij 10% verwerkingstoeslag over het totaal retour gestuurde goederenbedrag. Uitgesloten zijn artikelen die niet in de catalogus staan of speciaal voor u gemaakte artikelen.

Let op:
Ook kleding met het hoofdnummer '46' in het artikelnummer (art.nr. 46.xxxx.xx) kan NIET worden geretourneerd! 

Vragen over een RMA? Neem contact met ons op!

+31 (0) 315 65 99 99

U kunt ons uiteraard ook een berichtje sturen.


Stel uw vraag »
Menu sluiten
Naar boven